Mládež v Hostinném

V současné době máme v našem klubu tři tréninkové skupiny mládeže. V našem oddíle se věnujeme několika desítkám dětí a jejich počet se neustále navyšuje. Pod dohledem šesti kvalifikovaných trenérů se pravidelně připravují děti od 6-ti let. Nejmenší mají trénink 2x týdně, ti nejlepší pak trénují každý den. Děti se po zvládnutí základních úderů a naučení se pravidlům hry účastní turnajů. Nejprve na oblastní úrovni, po dosažení vyšší sportovní výkonosti i těch republikových.

Našim cílem je navést děti na správnou cestu využití volného času, začlenit je do společnosti jejich vrstevníků a naučit je jít za vysněným sportovním cílem. Vše v duchu fair-play. Vítězit je krásné, ale není to to nejdůležitější.